Dzierżawy pochodzące z „30% wyłączeń”

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej spotkał się z dyrekcją Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy aby rozpatrzyć sprawę wniosków o przedłużenie krótkotrwałych umów dzierżaw gruntów pochodzących z tzw. „30% wyłączeń”, zawartych z ANR w roku 2013 na jeden okres wegetacyjny.

Po wspólnej analizie społeczno-prawnej sprawy, Zarząd KPIR postanowił utrzymać w mocy ustalenia zawarte z Dyrekcją OT ANR w Bydgoszczy w sierpniu 2013 roku i nie wyrażać zgody na przedłużanie tych dzierżaw na kolejny okres wegetacyjny. Agencja Nieruchomości Rolnych zapewniła, że wszystkie nieruchomości rolne będące obecnie w krótkotrwałej dzierżawie, a nieprzygotowane do sprzedaży objęte będą nowymi przetargami krótkookresowymi dzierżaw.
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej podjął stosowną uchwałę o nie wydawaniu zgody na przedłużanie krótkotrwałych dzierżaw nieruchomości rolnych Skarbu Państwa pochodzących z tzw. „30% wyłączeń”.
AT na podstawie materiałów KPIR