Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

W trakcie 8 Posiedzenia Sejmu RP ( 13,14 i 15 stycznia) odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

Zdaniem wnioskodawców wprowadzenie tego dnia stworzy przyjazne warunki do organizacji wydarzeń społecznych i gospodarczych, podczas których będzie możliwe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Ponadto popularyzacja idei sprzedaży bezpośredniej wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Jak udało się nam ustalić projekt wraz z podpisami popierających go obywateli wpłynął do Sejmu VII kadencji 23 lipca 2015 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku, do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji.

Obi oba