Dzień Ryby na Helu

Klub Gaja i Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w sobotę  29 lipca organizują Dzień Ryby na Helu. W tym roku  jego bohaterami będą takie gatunki ryb jak okoń , szczupak i certa.

O godz. 16.00 odbędzie się wspólny happening, tym razem pod hasłem „Oko(ń) na Bałtyk”! Jak podkreślają organizatorzy warto wziąć udział w tym wydarzeniu łączącym instytucje, organizacje oraz obywateli wokół ochrony zasobów Morza Bałtyckiego.

Na uczestników Dnia Ryby w Helu czeka wiele atrakcji, dzięki którym będą mogli dowiedzieć się, jak i gdzie żyją ryby, co im zagraża i jak należy je chronić.

– Mówić będziemy o okoniu, który licznie występuje w rzekach, jeziorach i również w strefie przybrzeżnej Bałtyku. O szczupaku, niegdyś pospolitym zarówno w wodach słodkich oraz w nadmorskich zalewach i zatokach. Niestety, destrukcja podwodnych łąk, regulacja i zabudowa rzek przy jednoczesnej intensywnej presji rybackiej, doprowadziły do gwałtownego spadku morskich populacji szczupaków. Obecnie ochrony wymagają nie tylko ryby, lecz przede wszystkim ich siedliska. Tegoroczna bohaterka Dnia Ryby certa niegdyś była liczna w wodach Zatoki Gdańskiej, skąd rokrocznie wędrowała na tarło w górę Wisły. Niestety, budowa zapory we Włocławku zamknęła jej drogę do miejsc rozrodu. Spowodowało to załamanie stada certy. Należy zadbać o czystość, a szczególnie drożność i naturalny charakter Wisły, aby certy mogły zostać w pełni przywrócone naturze – informuje Klub Gaja

Źródło: Klub Gaja