Dzień Praw Zwierząt

22 maja obchodzony był Dzień Praw Zwierząt ustanowiony przez Fundację Gaja dla podkreślenia wagi, przyjętej przez polski parlament, Ustawy o ochronie zwierząt (1997r.). Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało 600 tysięcy osób. Była to jak podkreśla Klub Gaja największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce.

Już pierwszy artykuł ustawy wyjaśnia, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami – informuje Klub Gaja

Źródło: Klub Gaja