Dzień Pola z BASF w Pągowie

Tegoroczne spotkanie polowe było okazją do zaprezentowania nowej grzybobójczej substancji czynnej Revysol, która została wynaleziona i opracowana przez BASF.

Revysol jak rewolucja

Revysol to pierwszy z triazoli zawierający izopropanol o wyjątkowch właściwościach chemicznych. W odróżnieniu od innych triazoli, Revysol wiąże się z patogenem grzyba średnio 100 razy skuteczniej. Wykazuje bardzo szybkie interwencyjne i długotrwałe działanie, średnio do 50 dni i działa na septoriozę paskowaną liści, w tym na szczepy odporne. W odróżnieniu od innych triazoli skutecznie działa już od 4 stopni, dlatego polecany jest do zabiegu T1 w zbożach ozimych.

Specjaliści z BASF na poletkach pszenicy demonstrowali działanie różnych wariantów ochrony z Revysolem. Na pierwszym kontrolnym poletku pszenicy zostało 30% zielonej masy. Na drugiej kombnacji z Capalo 337,5 SE, Adexarem Plus i Osirisem 65 EC, dolne liście były całkowicie zaschnięte, a trzy górne zielone. Na trzecim poletku z Revysolem zaaplikowanym w fazie T1 zostały 4 zielone liście, a na trzech górnych liściach zostało ponad 90% zielonej masy. Według specjalistów z BASF, może to przynieść do 3 ton wzrostu plonu w stosunku do kontroli.

Nowości i standardy

Kolejną nowością na Dniach Pola i zarazem pierwszą prezentację miała zaprawa nasienna Kinto Plus. W jej skład wchodzą trzy substancje czynne o unikalnym połączeniu. Ta zaprawa ma w perspektywie zastąpić na rynku dotychczasowy standard – zaprawę Kinto Duo. Kinto Plus charakteryzuje równomierne pokrycie i wybarwienie ziarna w porównaniu do Kinto Duo. Zaprawę wyróżnia nieporównywalny do innych zapraw wpływ na rozwój systemu korzeniowego.

Marcin Łański polecał bezopryskowy fungicyd Systiva do aplikacji w momencie zaprawiania łącznie z Kinto Duo. Takie rozwiązanie w przypadku zbóż ozimych chroni przed infekcjami nalistnymi w trakcie długich ciepłych jesieni i ogranicza presje wiosennych patogenów. Systiva wpływa na lepsze wschody i stymuluje także rozwój systemu korzeniowego, podobnie jak Kinto Plus. Aplikacja Systivy na materiał siewny zbóż ozimych pozwala na elastyczne wykonanie zabiegu T1 z uwagi na często trudne warunki pogodowe w okresie wiosennym do wykonania zabiegu nalistnego. Pozwala to na przesunięcie tego zabiegu w pszenicy nawet do fazy 2-go kolanka, pamiętając o zabiegu zwalczania chorób podstawy źdźbła. W przypadku jęczmienia ozimego i jarego zabieg T1 zastępujemy Systivą.

Na podstawie przeprowadzonych testów łanowych przez BASF w największych 20 gospodarstwach w Polsce, stwierdzono średnio wzrost plonu o 550 kg pszenicy po zastosowaniu 100 ml Systivy na 100 kg nasion.

W tym roku klienci HR Danko będą mieli możliwość zakupu materiału siewnego pszenicy ozimej odmian Hondia, Arkadia i Comandor zaprawionych Systivą.

Herbicyd Pontos był zastosowany na wszystkich gatunkach zbóż ozimych w Pągowie. Preparat zawiera 2 substancje czynne: flufenacet i nową pikolinafen. BASF zaleca stosować 0,5 l/ha do zwalczania wszystkich fenotypów miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych oraz 1 l/ha do zapobiegania występowaniu wyczyńca. Posiada szerokie okno aplikacji wg. etykiety do fazy BBCH 29 (koniec krzewienia). Optymalny termin stosowania przypada od fazy szpilkowania do 3 liści. Dodając 100 g diflufenikanu uzyskuje się pełną skuteczność na praktycznie wszystkie gatunki chwastów dwuliściennych oraz miotłę zbożową.

W ofercie również nasiona rzepaku

Od ubiegłego roku BASF ma w ofercie odmiany rzepaku ozimego. Odmiana InV 1165 charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością i zajmuje pierwszą lokatę w PDO w sezonie 2017/18. Odmiana średnio późna z podwyższoną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7), idealnie sprawdza się na słabszych glebach i stabilnie plonuje.

Druga odmiana InV 1188 została zarejestrowana w tym roku. Ma porównywalną zimotrwałość z InV 1165 i średnio wcześnie dojrzewa. Kolejna odmiana, ale w systemie klirfild, InV 1166 CL o dobrej zimotrwałości podobnie jak 2 wcześniejsze, późniejsza w dojrzewaniu, bardzo dobrze sprawdza się w krajach bałtyckich i na Ukrainie. Odmiana InV 1166 CL będzie oferowana w tym sezonie po raz pierwszy.

Pełna ochrona rzepaku

Szymon Łączny z Centrum Kompetencji BASF Pamiątkowo zaleca stosowanie preparatu Caryx 240 SL w dawce 1 l/ha w fazie 4 liści rzepaku w okresie jesiennym do zabiegu regulacji roślin i ochrony fungicydowej oraz 1 l/ha w okresie wiosennym. W Pągowie z uwagi na nierównomierne wschody, Caryx 240 SL zastosowano w fazie 2-5 liści rzepaku.

Presja zgnilizny twardzikowej w tym roku w Pamiątkowie jest mniejsza, ale rezygnacja z zabiegu Pictorem lub innym fungicydem w fazie kwitnienia rzepaku, szczególnie w tym regionie jest błędem. W doświadczeniu w Pągowie w 2017 r. przy wysokiej presji zgnilizny twardzikowej po zastosowaniu Pictora stwierdzono przyrost plonu nasion rzepaku o 2,5 tony z hektara. W 2018 r. przy niższej presji zgnilizny twardzikowej przyrost plonu był niższy średnio o 0,5 tony nasion rzepaku – powiedział Szymon Łączny.

W tym regionie presja szkodników, a szczególnie mszyc jest większa niż w innym rejonie Polski. Ochrona plantacji jest utrudniona ze względu na zasiedlanie spodniej strony blaszki liściowej, dlatego należy stosować preparaty systemiczne. W skrajnym przypadku brak ochrony może doprowadzić do całkowitej likwidacji plantacji – podsumował.

Do odchwaszczania rzepaku BASF nadal oferuje herbicydy klirfildowe: Cleravis 492,5 SC i Cleravo 285 SC, Butisan Avant, Iguana. Dla klientów szukających tańszego rozwiązania przygotowano Butisan Star 416 SC, którego cena została obniżona.

Większa intensywność i efektywność uprawy gleb powoduje ich degradację. Aby te procesy powstrzymać, BASF zaleca rolnikom w ramach bioróżnorodności zakładanie długo kwitnących łąk, ochronę śródpolnych oczek wodnych oraz przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin. W ramach swoich działań BASF opracował preparat Limus CL, który zawiera 2 substancje aktywne – inhibitory ureazy. Stosuje się go jako dodatek do RSM. Produkt pozwala ograniczyć straty azotu o około 50%.

Autor: Wojciech Suwara