Dzień Pola w Lubaniu

26 czerwca 2014 roku, w Lubaniu k. Kościerzyny odbędzie się Dzień Pola organizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu.

Impreza ma na celu przedstawienie producentom rolnym szerokiej gamy odmian zbóż, ziemniaka uprawianych na poletkach doświadczalnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego oraz pokaz odmian roślin strączkowych. Rolnicy, w ramach lustracji będą mieli możliwość zapoznania się z odmianami z Listy Odmian Zalecanych na teren Kaszub i Kociewia, uzyskania wielu cennych informacji dotyczących zabiegów uprawowych, poziomu nawożenia, ochrony plantacji oraz wzrokowej oceny stanu wegetacji poszczególnych odmian, w zależności od wymienionych wcześniej czynników.

W związku ze zbliżającym się szczytem prac polowych i rozpoczynającymi się wakacjami, Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku przypomni podstawowe zasady BHP w gospodarstwie, jak również wskaże prace, które mogą wykonywać dzieci powyżej 15 roku życia. W celu zwiększenia atrakcyjności imprezy organizowany jest także pokaz pracy maszyn polowych. Dodatkowo, rolnicy wszelkie wątpliwości zarówno dotyczące doboru odmian, jak i agrotechniki będą mogli skonsultować z specjalistami PODR oraz przedstawicielami firm partnerskich. 

(Źródło: PODR)