„Dzień pola” w KSG AGRO

16 września na polach agroholdingu KSG AGRO w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie odbyło się spotkanie z przedstawicielami producentów nasion. Celem spotkania z m.in. spółkami Syngenta, Pioner i Monsanto, była analiza wydajności z hektara nawadnianych przemysłowych upraw kukurydzy z zastosowaniem nasion hybrydowych różnych producentów.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Banku Credit Agricole i Banku Praveks oraz kierownicy innych przedsiębiorstw rolniczych z obwodu. Na podstawie wyników przeprowadzonego nawadniania pól uprawy kukurydzy ustalono wydajność biologiczną na poziomie ok. 15 t z hektara. Natomiast faktyczne zbiory kukurydzy z należących do tego samego podmiotu sąsiednich pól, które nie są nawadniane, wynoszą tylko 6 t z hektara.
Wyniki te wskazują na potencjał dalszego rozwoju projektu intensywnej uprawy kukurydzy. Uczestniczący w spotkaniu producenci nasion wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą w zakresie nawadnianej uprawy kukurydzy w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w 2014 r.
Gospodarstwa KSG AGRO rozpoczęły zasiew upraw ozimych
Proces zasiewu upraw ozimych na polach gospodarstw agroholdingu KSG AGRO przebiega zgodnie z harmonogramem. Przede wszystkim zasiano już ok. 15 000 hektarów rzepaku ozimego. Z uwagi na korzystne warunki pogodowe oraz wystarczającą ilość opadów zasiane ziarna zaczęły już kiełkować. Docelowo w należących do holdingu gospodarstwach planuje się zasiew do 25 000 hektarów rzepaku ozimego. Proces zasiewu jest aktualnie realizowany.
 

Informacje o Spółce:

KSG Agro S.A. jest holdingiem którego model funkcjonowania cechuje pionowa integracja i prowadzenie działalności niemal we wszystkich segmentach rynku rolnego, w tym w produkcji, magazynowaniu, przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija segment hodowli inwentarza żywego oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Suma areałów należącego do Spółki banku ziemi wynosi 96 tys. ha. Akcje KSG Agro S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
(mat)