Dziedziczenie wsparcia przez współmałżonków

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004r. Nr 286, poz. 2870 z późn. zm.) w celu umożliwienia dziedziczenia przez współmałżonków wsparcia, o którym mowa w tym akcie prawnym.

– W obecnym kształcie przytoczonych przepisów w przypadku przeniesienia własności gospodarstwa niskotowarowego niniejsza pomoc finansowa przysługuje jedynie następcy producenta, któremu przyznano rentę strukturalną. Rozporządzenie nie przewiduje jednak ta