fbpx

Dziedziczenie instalacji fotowoltaicznej

Zanim zainwestujemy w instalację fotowoltaiczną warto wiedzieć, co się stanie z inwestycją po śmierci inwestora. Chodzi tu zarówno o prawo cywilne, jak i kwestie podatkowe.

Instalacja fotowoltaiczna może zostać zainstalowana na domu albo obok. W tym pierwszym przypadku jest częścią składową domu i w takiej sytuacji podlega dziedziczeniu razem z nieruchomością. Jeżeli instalacja znajduje się poza domem, również podlega dziedziczeniu po śmierci właściciela działki.

Dziedziczenie instalacji fotowoltaicznej może odbyć się na podstawie zapisu w testamencie lub w drodze ustawowej.

Jeżeli panele fotowoltaiczne nie zostały w całości spłacone, należy je spłacić do końca, wówczas przejdą na własność spadkobiercy. Spadkobiercy mogą też skorzystać z uprawnień dotyczących gwarancji po śmierci spadkodawcy.

Istotna dla spadkobierców nieruchomości z farmą fotowoltaiczną jest również możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w PIT na jej zakup. Sprawa ta stała się podstawą interpretacji podatkowej wydanej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej 21 listopada 2022 r., sygn. DOP3.8222.7.2022.CNRU. W sprawie podatniczka otrzymała w spadku po matce dom. Za życia matki poniosła wspólnie z nią wydatek na panele fotowoltaiczne. Właścicielem domu była matka podatniczki, dlatego faktura została wystawiona na nią. Podatniczka zamieszkiwała od urodzenia z matką. Chciała wiedzieć, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zakup paneli fotowoltaicznych.

Zasady korzystania z tej ulgi reguluje art. 26 h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Przepisy ustawy PIT nie regulują kwestii możliwości korzystania przez spadkobierców z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Prawa i obowiązki następców prawnych, w tym spadkobierców reguluje ustawa – Ordynacja podatkowa. Jej art. 97 § 1 reguluje zasadę sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków spadkobierców podatnika. Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażany jest pogląd, że zakresem sukcesji majątkowych praw w rozumieniu art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej są objęte również prawo do ulg podatkowych, zatem również ulgi termomodernizacyjnej.

W konsekwencji szef Krajowej Administracji Podatkowej stwierdził, że podatnik – spadkobierca nie może zrealizować prawa do skorzystania z przysługujących spadkodawcy uprawnień do ulgi termomodernizacyjnej przez wykazanie kwoty odliczenia z tego tytułu w złożonym (własnym) zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 oraz w załączniku do tego zeznania PIT/O, za rok podatkowy, w którym spadkodawca poniósł wykazywane wydatki uprawniające do tej ulgi. Podstawowym warunkiem dziedziczenia przez spadkobiercę praw spadkodawcy do ulgi termomodernizacyjnej jest zatem wydanie decyzji przez urząd skarbowy. Dopiero po doręczeniu tej decyzji spadkobierca może uwzględnić w swoim zeznaniu, dotyczącym roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy decyzja:

· nieodliczoną przez spadkodawcę część ulgi,

· własne wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego przez spadkodawcę przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, lub

· własne wydatki związane z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

przy zachowaniu wskazanego wyżej limitu przysługującego spadkodawcy i okresów, o których mowa w art. 26h ustawy o PIT.

Podstawą odliczenia w ramach tej ulgi wydatku na zamontowanie paneli fotowoltaicznych na odziedziczonym przez podatniczkę domu nie będzie faktura wystawiona na matkę, ale decyzja podatkowa.

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner