Działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane

KRIR: działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane.

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o usprawnienie zagospodarowania małych działek rolnych będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych w całej Polsce istnieje problem działek o małej powierzchni należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które nie są w jakikolwiek sposób zagospodarowane.

Są one przez wiele lat odłogowane i porośnięte trawami oraz chwastami, niekiedy już drzewami – podkreślają rolnicy. Stanowią one zagrożenie pożarowe dla okolicznych pól i lasów, ze względu na wypalanie traw. Są również one rezerwuarem nasion chwastów, chorób roślin upranych i szkodników. Często stają się one dzikimi wysypiskami śmieciinformuje KRIR.

Według izb rolniczych działki takie powinny być rozdysponowane wśród okolicznych rolników poprzez sprzedaż lub dzierżawę. Jednak, jak zaznacza KRIR stosowane przez KOWR procedury przetargowe są zbyt długie i skomplikowane, a koszt poniesiony na organizację przetargu nie jest adekwatny do możliwych korzyści wynikających zagospodarowania takich działek.

Wydaje się, że można byłoby skorzystać z innych bezprzetargowych form rozdysponowania tych działek lub je uprościć. Takie formy jak: zwolnienie z płatności czynszu dzierżawnego na okres 3 lat działek odłogowanych, co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy, obniżenie czynszu dzierżawnego lub ceny wywoławczej w kolejnych przetargach, mogą również przełożyć się na wzrost zainteresowania takimi działkami przez rolnikówmówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Opracował: Krzesimir Drozd
źródło: KRIR