Działanie na szkodę producentów rolnych

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego otrzymał pismo od Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „TERPLAST” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu – wiodącego producenta sznurka do maszyn rolniczych – w którym informują o działaniach organów kontroli skarbowych, kwestionujących zasadność stosowania 8% stawki podatku VAT na sprzedaż ww. sznurka i objęcie tej sprzedaży stawką 23%.

Zdaniem IRWŁ podniesienie stawki podatku VAT z 8% do 23 % spowoduje poważne reperkusje dla producentów rolnych. Bezpośrednim skutkiem podniesienia podatku VAT na sznurek do maszyn rolniczych będzie kolejny wzrost cen środków do produkcji rolnej, a co za tym idzie wzrost cen usług rolniczych.

W konsekwencji jak podkreśla samorząd rolniczy spowoduje to dalszy spadek opłacalności produkcji rolnej. Ponadto dla konsumenta, skutkiem tego działania, będzie wzrost cen produktów rolnych. Nadmieniamy, że producenci rolni w ostatnich latach zmagają się z problemem stale zmniejszającej się opłacalności produkcji rolnej, bowiem wzrost cen środków do produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo rolnicze itp.) nie jest adekwatny do cen uzyskiwanych za produkty rolne.

Pomimo ustawowej regulacji w zakresie stawki podatku VAT na sznurek do maszyn rolniczych, kwestionowanie tej stawki przez organy kontroli skarbowej jest dla samorządu rolniczego co najmniej niezrozumiałe i jest działaniem nie tylko na szkodę producenta sznurka, ale także działaniem na szkodę producentów rolnych – mówi Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ

Opracował: IRWŁ