Duże wsparcie dla polskich grup producenckich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż za jej pośrednictwem ponad 7 mld zł unijnego wsparcia trafiło do 314 grup zrzeszających producentów owoców i warzyw w ciągu ostatnich 11 lat. Podmioty te potrafiły skutecznie wykorzystać otrzymaną pomoc i stały się liczącą siłą na unijnym i światowym rynku. Istotnym z elementów, który miał na to wpływ, jest wysoka jakość wytwarzanych przez polskie grupy owoców i warzyw.

Za sukcesem polskich grup produkujących owoce i warzywa stoją wielkie inwestycje, których nie dałoby się zrealizować bez unijnej pomocy, dzięki której producenci zrzeszeni w tych grupach mogli kupić nowoczesne maszyny do zbioru owoców i warzyw czy wybudować magazyny, w których można je przechowywać. Inwestowano także w nowoczesne maszyny i urządzenia, służące do mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania czy konfekcjonowania owoców i warzyw, oraz środki transportu gotowych produktów. Tak przygotowane grupy producentów owoców i warzyw mogły stawić czoła nie tylko światowej i europejskiej konkurencji, ale także niespodziewanym zdarzeniom, jak nałożenie przez Rosję embarga na polskie produkty. Wysoko rozwinięty i niezwykle nowoczesny system przechowalnictwa umożliwia obecnie magazynowanie produktów w długim okresie czasu bez obniżania ich jakości, co na przykład w warunkach embarga pozwoliło to grupom zyskać czas na poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji ich towarów i podjęcie działań zmierzających do dywersyfikacji rynków zbytu.

Rolnicy, którzy zdecydowali się zrzeszać i podjąć działalność w grupach producentów, uzyskują większy dostęp do rynku oraz większą stabilizację cen, obniżają koszty produkcji i sprzedaży poprzez wspólne inwestowanie oraz wspólne dokonywanie zakupów środków do produkcji.