Duże różnice cen żywności w krajach Unii Europejskiej

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, ceny żywności w niektórych krajach Wspólnoty są dwukrotnie wyższe niż w innych. Porównywano ceny 50 różnych produktów żywnościowych. Stwierdzono, że najdroższa żywność jest w Danii. Jest ona dwa razy wyższa niż w Polsce, Bułgarii i Rumunii.

Ceny w Danii są o 40% wyższe niż wynosi ich średnia we wszystkich krajach Unii. Kolejne miejsca pod względem wysokości cen zajmują: Irlandia, Finlandia, Luksemburg, Austria, Belgia, Niemcy i Francja. W Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii ceny są tylko nieznacznie wyższe od średnich. Natomiast w krajach nowo przyjętych do Unii ceny te są o 10-30% niższe od średnich we Wspólnocie. W Polsce ceny żywności stanowią 64% średnich cen w Unii, w Rumunii – 66%, a w Bułgarii – 68%. W największym stopniu różnią się ceny pieczywa i zbóż. W Danii (146% średniej unijnej) są one trzykrotnie wyższe niż w Bułgarii (52% cen unijnych). W znacznie mniejszym stopniu różnią się ceny mięsa i artykułów mleczarskich.
(Agra Europe 2010, nr 2419, s. 6)
W.M.