Duński eksport i import wołowiny

Eksport wołowiny z Danii w 2008 r. zwiększył się pod względem ilości o 4%, a import spadł nieznacznie. Pod względem wartości eksport zwiększył się o 12%, a import – o 7%.

Było to głównie wynikiem wzrostu cen wołowiny. Od 2003 r. Dania pozostaje importerem netto wołowiny i cielęciny. Większość (90%) duńskiego eksportu wołowiny kierowane jest do krajów Unii Europejskiej. Hiszpania jest największym pod względem wartości odbiorcą duńskiej wołowiny, a Włochy – pod względem ilości. W 2008 r. zwiększył się również eksport wołowiny do krajów spoza Unii. Eksport do Rosji wzrósł o 70%.