Drugi przypadek ptasiej grypy

Na terenie Polski stwierdzono wystąpienie drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie indyków.

Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w gminie Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie), w obszarze zapowietrzonym wyznaczonym wokół gospodarstwa, w którym wyznaczono pierwsze ognisko HPAI w tym roku.

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Służby weterynaryjne wdrażają w tym gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

Źródło: GIW