Droższe warzywa korzeniowe na rynkach hurtowych

W ostatnim tygodniu stycznia na rynkach hurtowych utrzymywały się tendencje wzrostowe cen warzyw korzeniowych. Po trzytygodniowym okresie stabilizacji, podrożała cebula. Jej średnie ceny w styczniu br. w spółdzielniach ogrodniczych (0,54 zł/kg), jak również na rynkach hurtowych (0,69 zł/kg) były jednak znacznie niższe w relacji rocznej, mimo mniejszych ubiegłorocznych krajowych zbiorów tego warzywa (spadek o 18% r/r, do poziomu 618 tys. t).

Szacuje się, że średnio w latach 2006-2008 ok. 20% zbiorów cebuli w Polsce przeznaczano na eksport. W analizowanym okresie cena skupu cebuli w spółdzielniach ogrodniczych i cena skupu tego warzywa na eksport wykazywały silną zależność, o czym świadczy wysoka wartość współczynnika korelacji równego 0,86. Można przypuszczać, iż obserwowany od sierpnia spadek eksportowych cen cebuli w krajach będących głównymi jej eksporterami (m.in. w Holandii i Hiszpanii, odpowiadających za ok. 50% dostaw tego warzywa do UE), będący pochodną wysokich zbiorów cebuli w UE, decyduje o niższej cenie eksportowej tego warzywa z Polski, a ta wpływa na cenę skupu na eksport. Dodatkowo, niski poziom cen skupu krajowej cebuli jest determinowany wzrostem konkurencyjności taniej cebuli z importu (zwłaszcza z Holandii i Ukrainy).

Rosła również cena marchwi na kostkę (do 0,35 zł/kg), kapusty czerwonej (0,35 zł/kg) i włoskiej (0,50 zł/kg). Jeśli chodzi o warzywa importowane, to wzrosła z powodu mrozów znacznie cena zwłaszcza ogórków hiszpańskich. Ogórki pakowane w kartony 4,5 kg tydzień temu kosztowały średnio 9 zł/kg a obecnie 14 zł/kg.

dla Wrp.pl Tomasz Kodłubański
foto: WRP