Droższe środki ochrony roślin

Wzrosły średnie ceny pestycydów we wrześniu w ujęciu rocznym, wynika z danych GUS. W przypadku insektycydów monitorowanych przez GUS podwyżka cen wynosiła średnio 8%, fungicydów 18% (bez Dithane 6%), a herbicydów 3%. Na podwyżkę cen pestycydów w 2009 r. duży wpływ miała nowelizacja przepisów odnośnie ochrony roślin, w wyniku której konieczne było wycofywanie z obrotu części substancji.

Zmienił się z tego względu asortyment dostępnych na rynku środków ochrony roślin. Z zapisów ustawy o ochronie roślin wynika, że po upływie terminu ważności zezwolenia dopuszczenia środka do obrotu, może on znajdować się w obrocie do upłynięcia terminu ważności, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy. Wyłączanie niektórych środków ze sprzedaży wpływa na spadek ich cen (wyprzedaże), ale także oznacza zastąpienie ich nowymi preparatami, które często są droższe od wycofanych.