Drony w pracy inspektorów PIORiN. Wykorzystanie teledetekcji w służbie zdrowia roślin

fot. S. Skrzysz

Zespół projektowy Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w ramach realizacji Zadania 2  realizowanego przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa projektu  FITOEXPORT, opracował nowoczesne metody, rozwiązania i narzędzia służącej bardziej efektywnej inspekcji fitosanitarnej i lustracji upraw z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych, fotogrametrycznych, BSP oraz geoinformacyjnych.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Lotnictwa opracowanie i wdrożenie nowych metod i narzędzi w pracy PIORiN, które pozwalają na szybszą i bardziej dokładną kontrole fitosanitarną, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw, które są zobligowane do poddawania się danym kontrolom przed przystąpieniem do międzynarodowej sprzedaży produktów roślinnych.

– Planowane zastosowanie wyników fazy badawczej w realizację fazy przygotowania do zastosowania poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i pilotaży wraz z inspektorami PIORiN, pozwoli na bezpośrednie wykorzystanie w praktyce przez państwową inspekcję rezultatów badań naukowych. Opracowane w ramach Programu i planowane do wdrożenia dokumenty operacyjne, diagnoza  raport cząstkowy, prototyp  oraz gotowe rozwiązania przyczynią się bezpośrednio do wzmocnienia kapitału społecznego niezbędnego do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wyniki Projektu FITOEXPORT mogą być wykorzystane praktycznie w każdej gałęzi gospodarki z obszaru rolnictwa i leśnictwa – mówi Huber Skoneczny z Zakładu Teledetekcji w Instytucie Lotnictwa.

Projekt FITOEXPORT (Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018) jest finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG. Zakończenie projektu jest przewidziane na koniec roku 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności