Drogo, drożej…

W kwietniu 2011 r. najbardziej podrożały nawozy mineralne oraz maszyny rolnicze, jak wynika z analiz IERiGŻ. Ceny pestycydów pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego.

W dalszym ciągu najbardziej drożeją nawozy azotowe. W kwietniu saletrzak podrożał o 5,0%, saletra amonowa o 3,0%, a mocznik o 1,6%. Wzrosły również ceny soli potasowej (o 1,2%) oraz polifoski (o 1,1%). Potaniał natomiast superfosfat prosty (o 1,0%).
Od początku roku średni wzrost cen nawozów mineralnych wyniósł 12,4%, w tym saletrzaku – 30,6%. W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne podrożały średnio o 15,6%, w tym najsilniej saletrzak (o 39,8%) oraz saletra amonowa (o 30,9%). Potaniał natomiast superfosfat prosty o 6,5%.
Pomimo wyraźnego wzrostu cen nawozów mineralnych w pierwszych miesiącach 2011 r. poprawiły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć 4,0 kg pszenicy, o 0,1 kg mniej niż przed miesiącem i o 3,5 kg mniej niż przed rokiem.
Silnie potaniały nawozy wapniowe. W kwietniu spadek ich cen wyniósł aż 9% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Są one obecnie o 4,3% tańsze niż przed rokiem.
W kwietniu silnie wzrosły ceny nawozów na światowych rynkach. Średni wzrost światowych cen nawozów mineralnych wyniósł w kwietniu 2011 r. 7,7%, głównie za sprawą soli potasowej oraz superfosfatu potrójnego, które podrożały o odpowiednio o 8,9% i 8,4%. Mocznik zdrożał w tym czasie o 3,8% a fosforan amonu o 1,9%. W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne podrożały na świecie o 38%, w tym superfosfat potrójny o 44%, mocznik o 35%, fosforan amonu i sól potasowa o 32%. Wysokie ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach są przede wszystkim następstwem dobrej koniunktury na rynkach produktów roślinnych.
Stabilne są ceny środków ochrony roślin. W kwietniu średnie ceny wzrosły o 0,1%, przy czym najbardziej podrożał Miedzian (o 1,8%). W ciągu 12 miesięcy środki ochrony roślin podrożały o 2,5%, w tym preparaty owadobójcze o 7,4%, grzybobójcze o 1,7%, a herbicydy potaniały o 0,4%. Najsilniej drożejącym środkiem ochrony roślin w tym okresie było Karate (14,6%), potaniał natomiast Roundup (o 8,2%).
W kwietniu 2011 r. po raz kolejny podrożały maszyny rolnicze, a średni wzrost ich cen wyniósł 1,3%. Podrożały m.in. kopaczki elewatorowe (o 3,2%) oraz rozrzutniki obornika (o 3,0%), tańsze były natomiast sadzarki 2-rzędowe (o 0,9%). W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały o 6,3%, w tym kultywatory o 18,8%. Tańsze niż przed rokiem o 0,7% były natomiast schładzarki do mleka.