Drogie mięso

Indeks cen żywności na świecie, opracowywany co miesiąc przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), osiągnął w kwietniu br. 232 pkt i był nieznacznie wyższy od marcowego wskaźnika – 231 pkt. Kwietniowe ceny żywności były o 36% wyższe niż przed rokiem i tylko o 2% niższe od rekordowego poziomu z lutego br.

Indeks mierzy zmiany cen podstawowych artykułów żywnościowych – zbóż, mięsa, olejów, cukru i produktów mleczarskich.
W kwietniu w największym stopniu podskoczył w górę indeks cen zbóż (o 5,5% wobec marca br. do 265 pkt), głównie ze względu na 11% wzrost cen kukurydzy. Indeks cen mięsa wyniósł w kwietniu 173 pkt i wobec marca (172 pkt) wzrósł nieznacznie, lecz znajduje się obecnie na rekordowo wysokim poziomie, przekraczającym poprzedni, najwyższy od 10 lat poziom, zanotowany w sierpniu 2008 r. (170,4 pkt).
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAO