Droga ziemia

Ci, którzy planują zakup ziemi rolnej z państwowych zasobów, zapłacą za hektar prawie 4 tysiące złotych więcej niż przed rokiem – wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych. Co raz wyższe ceny ziemi, nie odstraszają nabywców. Wręcz przeciwnie. Do końca czerwca br., sprzedano o 12% więcej gruntów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Systematyczny wzrost cen gruntów rolnych powoduje, że ich poziom w Polsce zbliża się do cen w Krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec wschodnich i Francji. Według danych na koniec czerwca br, średnia cena gruntów w drugim kwartale br. wyniosła 15.623 zł za 1 ha. W porównaniu do pierwszego kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny o 2 tys. złotych, czyli o ok. 14%. Natomiast porównującdrugi kwartał 2008 r. dodrugiego kwartału 2009 r. cena wzrosła o ponad 3,7 tys., czyli o ok. 32%. Cena gruntów zadrugi kwartał br. została określona na podstawie prawie 2,8 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 21 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a najniższe w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i lubelskim. Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – ponad 19 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (17 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny na poziomie średniej w kwartale tj. 15 tys. złotych. Największe powierzchnie sprzedały Oddziały Terenowe w Olsztynie (5,6 tys. ha), Gdańsku (4,6 tys. ha) i Szczecinie (4,1 tys. ha).

W procesie rozdysponowania gruntów zasobu dzierżawa ma malejące znaczenie, o czym świadczy m.in. fakt, że w czerwcu jednostki organizacyjne Agencji wydzierżawiły jedynie 2,4 tys. ha, przede wszystkim na terenie działania oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Według danych na koniec czerwca br. w dzierżawie pozostaje 1,76 mln ha (ok. 80,5% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie działania Oddziałów Terenowych w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Olsztynie.

Obecnie w zasobie pozostaje 2,3 mln ha gruntów, z czego 114,7 tys. ha zajmowały tzw. grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły na własność lub w zarząd innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte. Do rozdysponowania jest nadal 315,5 tys. ha gruntów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności