Drobiarski okrągły stół

W związku z nadzwyczaj trudną sytuacją na rynku żywca drobiowego, na wniosek Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zgodził się na spotkanie z przedstawicielami producentów drobiu 19 grudnia br. o godzinie 15:00 w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie ul. Wspólna 30.

PZZHiPD proponuje utworzenie ,,drobiarskiego okrągłego stołu’’ celem zaznajomienia szefa resortu rolnictwa, ze złożoną problematyką branży drobiarskiej i wypracowanie wspólnie rozwiązań stabilizujących branżę.

Źródło: PZZHiPD