Drób drożał najszybciej

We wrześniu najszybciej na rynkach światowych wzrastały ceny drobiu, jak podaje FAO.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks cen mięsa we wrześniu osiągnął poziom 175,7 punktów, co oznacza, że średnie ceny mięsa na świecie wyrażone za pomocą indeksu były o 75,7% wyższe niż średnio w latach 2002–2004. Od sierpnia br. indeks cen mięsa wzrósł o 0,9%, co było głównie związane ze wzrostem cen drobiu. We wrześniu za drób płacono średnio 2,8% więcej niż miesiąc wcześniej. 
Był to znacznie większy wzrost cen, niż obserwowane w omawianym okresie zmiany cen dla bydła oraz owiec. Ceny wieprzowiny pozostały na tym samym poziomie. 
Obserwowany wzrost cen drobiu był spowodowany w głównej mierze przez czynniki popytowe oraz zmiany kursów walutowych, wynika z oceny FAO. W przypadku cen wołowiny rosnący popyt w Azji, w tym Japonii, znalazł odzwierciedlenie w podwyżce cen na tych rynkach.
(mat)