Drastyczna sytuacja na rynku wołowiny

Copa-Cogeca ostrzega przed poważną sytuacją sektora wołowiny w UE. Producenci zmagają się z wysokimi kosztami produkcji i niskimi marżami. Należy podjąć działania w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Przewiduje się, że globalna konsumpcja mięsa wzrośnie, a Europa musi skorzystać z otwierających się możliwości.

Oświadczenie to padło po omówieniu tego tematu na grupie roboczej Wołowina” Copa-Cogeca. Niedawno wybrany na kolejną kadencję Przewodniczący grupy roboczej, Pierre Chevalier podkreślił: “Producenci wołowiny w UE zmagają się z niskimi cenami i wysokimi kosztami produkcji. Wiele ubojni w państwach członkowskich jest zmuszonych do zaprzestania działalności. Spodziewamy się spadku produkcji w UE o 4,8%, a pogłowia krów mamek o 3% w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011. Szacunki FAO – OECD pokazują gwałtowny wzrost światowej konsumpcji mięsa, szczególnie w gospodarkach wschodzących takich jak Chiny. Europejscy producenci wołowiny muszą być w stanie skorzystać z rosnących możliwości“.

Pan Chevalier, przedstawiając sposoby na poprawę sytuacji, powiedział: “Potrzebny jest nam plan, by nadać nowego rozpędu produkcji wołowiny w UE. Wsparcie w ramach nowej WPR musi być bardziej ukierunkowane. Należy zachęcać do produkcji poprzez dopłatę do krów mamek.

Należy również usprawnić instrumenty zarządzania rynkiem takie jak interwencja. Należy zaktualizować ceny interwencyjne, tak aby uwzględniały wyższe ceny środków produkcji. Rolnicy potrzebują więcej elastyczności, aby móc produkować pasze w gospodarstwie i zapewnić samoowystarczalność paszową.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił: “Instrumenty proponowane przez Komisję, by dalej zazieleniać WPR, również są zbyt restrykcyjne i mogą zagrozić konkurencyjności i bezpieczeństwu żywnościowemu. Instrumenty zielonego wzrostu: czyli instrumenty, które są korzystne dla środowiska, a jednocześnie przyczyniają się do utrzymania zdolności produkcyjnej, wydajności i zatrudnieniu mają kluczowe znaczenie, w postaci proponowanej przez Copa-Cogeca.

Na posiedzeniu Pan Chevalier z Francji został ponownie wybrany na dwuletnią kadencję na stanowisku Przewodniczącego grupy. Pan Andrew Foot z Wielkiej Brytanii, prowadzący gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego grupy roboczej. Podkreślił znaczenie opłacalnego sektora wołowiny w przyszłości i wykorzystania coraz większych możliwości rynkowych.
Źródło: Copa-Cogeca