Dożywianie w szkołach jest konieczne

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Premier RP Beaty Szydło w sprawie stworzenia programu dożywania w szkołach.

W ocenie samorządu rolniczego w obliczu kryzysu na rynkach rolnych oraz spadku cen, potrzebne jest dodatkowe źródło zbytu na polską żywność, aby zwiększyć konsumpcję i popyt na polską żywność w kraju – poprzez obowiązkowe, pełne dożywianie w szkołach i na uczelniach wyższych.

Jak zaznacza KRIR, należałoby rozważyć stworzenie programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach na wzór programu 500+.