Dożynki Jasnogórskie 2008

Każdego roku, w pierwszą niedzielę września na Jasnej Górze obchodzone jest jedno z największych świąt rolniczych – Ogólnopolskie Jasnogórskie Dożynki. Rolnicy z całej Polski przybywają do sanktuarium, by podziękować za tegoroczne zbiory i prosić o błogosławieństwo na kolejne żniwa. Przynoszą własnoręcznie wykonane wieńce ze zbóż, kwiatów i owoców. N

Uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych na szczycie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, z-ca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Składamy dzisiaj na ołtarzu, tutaj, u stóp Jasnogórskiej Pani wysiłek i pracę, i pot wszystkich polskich rolników, wszystkich hodowców i sadowników, którzy swoją pracą i swoim wysiłkiem, i Bożym błogosławieństwem przymnażają tego chleba, który jest potrzebny każdemu z nas” – powiedział na początku Mszy św. ks. arcybiskup.

W modlitwie uczestniczyli: bp Jan Styrna, krajowy duszpasterz rolników, ks. Stanisław Sojka, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników oraz prawie stu kapłanów. Na spotkanie przyjechał minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. List do rolników skierował również prezydent RP Lech Kaczyński. Starostami tegorocznych Dożynek byli: Aleksandra Ekiert i Paweł Chrupek z parafii Haczów w arch. przemyskiej oraz starostowie poprzednich Dożynek, wspólnie pielgrzymujący dziś na Jasną Górę. <img src=http://www.wrpnowe.home.pl/fotomoje/dozynki20083wir-www.jpg align=right width=200 “Witam polskich rolników, witam was bracia i siostry, mieszkańcy wsi i najmniejszych wiosek, którzy trwacie w wiernym przywiązaniu do Kościoła, jego nauki i miłości, do jasnogórskiej Królowej Polski, trwacie w przywiązaniu do bogactwa tradycji ziemi, na której przyszło wam żyć często z pokolenia na pokolenie – mówił o. Roman Majewski – Dziękuję za wasz trud, za wasz pot i łzy, ale i nadzieję, że na polskim stole nie zabraknie chleba naszego powszedniego. Bądźcie tu pozdrowieni!”

Słowa wdzięczności prezydenta Lecha Kaczyńskiego odczytał Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta ds. wsi i rolnictwa: “W tych dniach cała Polska celebruje doroczne święto plonów. Uroczystości dożynkowe jednoczą wszystkich Polaków we wdzięczności dla ludzi wsi, z owoców pracy których obficie czerpie całe społeczeństwo. Zarazem jest to uświęcony tradycją czas dziękczynienia Bogu przez rolników i hodowców za żniwa, za tegoroczne plony, za dar chleba naszego powszedniego. Najdonośniej głosy te rozlegają się właśnie tutaj, przed obliczem częstochowskiej Czarnej Madonny, która od wieków wysłuchuje naszych błagań i podziękowań, której powierzamy nasze troski i radości. (…) Jako prezydent Rzeczpospolitej składam hołd ofiarności i bohaterstwu wielu chłopskich pokoleń, które dla Ojczyzny nie wahały się poświęcić wszystko, łącznie z własnym życiem”.

“Święta maryjne w polskiej tradycji są bardzo mocno wpisane także w nasz rolniczy kalendarz – podkreślił Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Szczególnie dwa święta, gdzie rozpoczynamy pracę – już jutro Matka Boska Siewna – i drugie święto, z 15 sierpnia – Matka Boska Zielna. Są to te święta, które z jednej strony zaczynają trudny cykl pracy w rolnictwie, ale jako rolnicy-katolicy wiemy, że po dobrze wykonanej pracy należy się podziękowanie Bogu, a potem także należy się podziękowanie tym, którzy w dziele wytwarzania chleba i żywności z nami współuczestniczą”.

Na początku Mszy św. starostowie dożynek wręczyli chleby dożynkowe: głównemu celebransowi abp Stanisławowi Gądeckiemu, krajowemu duszpasterzowi rolników bp Janowi Styrnie, przeorowi Jasnej Góry o. Romanowi Majewskiemu oraz ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Markowi Sawickiemu.
<img src=http://www.wrpnowe.home.pl/fotomoje/dozynki20082-www.jpg align=left width=200
“Dożynki jest to nie tylko święto radości rolników. To przede wszystkim Święto dla Pana, święto dziękczynienia Panu za udzielone dotąd błogosławieństwo – mówił w homilii abp Stanisław Gądecki – Tej niezmiennej postawy wdzięczności rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej zawiesić ze względu na słabe zbiory, ani na trudności w ich sprzedaży. Owa wdzięczność nie może nigdy zaginąć”. “Ten dzień przypomina nam o trwałych wartościach, kultywowanych przez środowisko rolnicze, do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na Boga. Dożynki są także okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla samych rolników, dla hodowców, dla sadowników za ich pracę. W misternie wykonanych dożynkowych wieńcach i okazałych bochnach chleba kryje się ich radość z zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory” – powiedział metropolita poznański. “Rolnictwo, jak wiemy, od zawsze boryka się z problemami. Dzisiaj traci na znaczeniu, spychane zazwyczaj na drugi plan, ze względu na inne, rzekomo ważniejsze sprawy. Dopłaty z Unii zdawały się zacierać różnice, lecz w małych gospodarstwach i tak pochłaniane są przez drożejące ceny paliwa, nawozów. A sadownicy twierdzą, że sprzedają owoce poniżej kosztów, bo takie ceny dyktują pośrednicy. Rolnicy z małych gospodarstw nie mają możliwości sprzedaży swoich produktów, a obecnie przepisy służą głównie dużym, wyspecjalizowanym gospodarstwom. Tymczasem poważnym problemem jest niski stopień samoorganizacji rolników. Wieś pustoszeje, a ci, którzy pozostają, czują się opuszczeni. Bieda w Polsce jest przede wszystkim biedą wsi” – mówił abp Gądecki. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu stwierdził, że aby sprostać dzisiejszym trudnościom i wyzwaniom, “rolnictwo stoi w konieczności głębokiej restrukturyzacji”. Stwierdził, że wiele gospodarstw wymaga modernizacji, która zwiększyłaby wydajność i dostosowała je do wymogów rynku europejskiego. “Wszystko to winno dokonywać się przy zachowaniu dotychczasowego etosu pracy na roli, stawiającego na pierwszym miejscu zaspokojenie potrzeb żywności kraju” – zastrzegł jednak ks. arcybiskup.

Uroczystości Dożynkowe zakończyły się błogosławieństwem, oraz odśpiewaniem pieśni “Przed Twe Ołtarze”

M. Ceglarek/WIR
Wrp.pl