DowDuPont: trzy w jednym

DuPont i The Dow Chemical Company łączą swoje siły. Z tego równoprawnego połączenia powstaną trzy samodzielne publiczne spółki.

DuPont i The Dow Chemical Company ogłosiły w piątek 11 grudnia, że ich zarządy jednogłośnie zaakceptowały ostateczną umowę, zgodnie z którą spółki połączą się w pełnym zakresie jako równoprawne firmy. Połączona spółka będzie nazywać się DowDuPont. Strony zamierzają następnie podzielić spółkę DowDuPont na trzy samodzielne, publiczne spółki w wyniku wydzielenia bez konsekwencji podatkowych. Zostanie to przeprowadzone 18-24 miesięcy po zakończeniem fuzji, z zastrzeżeniem akceptacji przez urzędy nadzoru i zarządy firm.

W skład nowych spółek wejdą: czołowa globalna spółka rolnicza, czołowa globalna spółka w zakresie materiałów konstrukcyjnych oraz czołowa spółka technologiczna i innowacyjna w zakresie produktów wyspecjalizowanych. Każde z przedsiębiorstw będzie wyraźnie skoncentrowane, będzie posiadać odpowiednią strukturę kapitałową, oddzielną i obowiązującą podstawę inwestycyjną, szereg przewag oraz celowe inwestycje w innowacje w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań dla klientów.

Jest to niezwykła okazja do zapewnienia długoterminowej trwałej wartości dla akcjonariuszy poprzez połączenie wzajemnie uzupełniających się liderów globalnych oraz stworzenie trzech skoncentrowanych liderów branżowych. Każde z przedsiębiorstw będzie w stanie skuteczniej alokować kapitał, korzystać z innowacji w sposób bardziej wydajny oraz udostępniać produkty i rozwiązania z wartością dodaną klientom na całym świecie – powiedział Edward D. Breen, prezes i dyrektor generalny firmy DuPont. – Fuzja równoprawnych partnerów stworzy istotną wartość w krótkim terminie poprzez istotną synergię kosztową i dodatkowy efekt synergii wzrostowej. W dłuższym terminie, w związku z podziałem na trzy spółki, jaki mamy zamiar przeprowadzić, pozowli odblokować jeszcze więcej wartości dla akcjonariuszy i klientów oraz więcej możliwości dla pracowników, ponieważ każde przedsiębiorstwo będzie liderem w atrakcyjnym segmencie, gdzie globalne wyzwania wywołują popyt dla oferty każdego przedsiębiorstwa – dodał.

Po zakończeniu fuzji, zarządy obu spółek planują, aby spółka DowDuPont przeprowadziła podział bez konsekwencji podatkowych na trzy samodzielne publiczne spółki, a każda z nich będzie ubiegać się o rating na poziomie inwestycyjnym. Każda z nich będzie silnie skoncentrowanym przedsiębiorstwem z dużymi możliwościami innowacyjnymi, zwiększoną skalą globalną i portfelami produktów, skoncentrowaną alokacją kapitału i wyraźnymi przewagami konkurencyjnymi. Trzy przedsiębiorstwa, jakie zarządy zamierzają wydzielić to:

  • Spółka rolnicza: Czołowa globalna wyłącznie rolnicza spółka, łącząca działalność firm DuPont i Dow w zakresie nasiennictwa i ochrony roślin. Połączone przychody pro forma za rok 2014 w dziale Rolnictwo wynosi około 19 mld USD.
  • Materiały konstrukcyjne: Czołowa globalna wyłącznie przemysłowa spółka, obejmująca segment operacyjny materiałów o wysokich parametrach technologicznych firmy DuPont, segment operacyjny tworzyw sztucznych o wysokich parametrach technologicznych materiałów i chemikaliów o wysokich parametrach technologicznych oraz rozwiązań dla klientów firmy Dow (z wyjątkiem działalności w zakresie materiałów elektronicznych o wysokich parametrach technologicznych firmy Dow). Połączone przychody pro forma za rok 2014 w dziale materiałoznawstwo wynosi około 51 mld USD.
  • Produkty wyspecjalizowane: Technologiczny innowacyjny lider, koncentrujący się na unikatowej działalności, która posiada podobne cechy inwestycyjne i wyspecjalizowane segmenty rynkowe. Ta działalność będzie obejmować działy żywienia i zdrowia, bionauk przemysłowych, bezpieczeństwa i ochrony, elektroniki i komunikacji firmy DuPont oraz działalność w zakresie materiałów elektronicznych firmy Dow. Połączone przychody pro forma za rok 2014 w dziale produktów wyspecjalizowanych wynosi około 13 mld USD.

Po sfinalizowaniu transakcji, Liveris, prezes i dyrektor generalny firmy Dow, zostanie wykonawczym prezesem nowo stworzonego zarządu spółki DowDuPont, a Breen, prezes i dyrektor generalny firmy DuPont, zostanie dyrektorem wykonawczym spółki DowDuPont. Na tych stanowiskach Liveris i Breen będą podlegać Radzie Dyrektorów. Ponadto, po nominacji dyrektor finansowy będzie polegać Breenowi.

Oczekuje się, że transakcja fuzji ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie roku 2016, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków finalizacji, które obejmują akceptacje regulatorów oraz akceptacje akcjonariuszy firm Dow i DuPont. Późniejszy podział firmy DowDuPont, jaki zamierzają zrealizować, będzie mieć miejsce 18-24 miesięcy od sfinalizowania fuzji, czyli najwcześniej dopiero w 2018 roku.

Renata Struzik, źródło: DuPont

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności