Dotacje mile widziane przez rolników

Maszyny rolnicze

Z badania przeprowadzonego przez agencję Martin & Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas wynika, że polscy rolnicy chętnie sięgają po dostępne środki pomocowe. Część z nich uważa jednak, że poradziliby sobie bez dotacji z UE. Co trzeci rolnik korzystający z PROW, planuje również założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze zamierza otworzyć jedna trzecia rolników planujących inwestycję w ramach PROW 2014-2020. W większości przypadków (38,9 proc. wskazań) będzie to działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych poza własnym gospodarstwem. Badani zainteresowani są także prowadzeniem handlu detalicznego (27,1 proc.) oraz przetwórstwem (16,5 proc.).

Większość rolników chętnie korzysta z dostępnych środków pomocowych. 56,1 proc. badanych oczekuje, że państwo zagwarantuje im dopłaty bezpośrednie. Podobny odsetek rolników (58,2 proc.) jest zdania, że bardzo ważny dla polskiego rolnictwa jest program wsparcia inwestycji: PROW 2014-2020. Polscy rolnicy mają także wyrobione zdanie na temat tego, co jeszcze byłoby rolnictwu potrzebne. Niemal połowa (49,9 proc.) ankietowanych uważa, że polskiemu rolnictwu najbardziej pomogłoby dodatkowe wsparcie finansowe dla małych gospodarstw, do 15 hainformuje Martin & Jacob.

Działania planowane przez rolników w ramach PROW 2014-2020 to najczęściej inwestycje podejmowane indywidualnie. Jedynie 4,6 proc gospodarzy deklaruje inwestycje podejmowane wspólnie z innymi rolnikami. Badani najchętniej kupiliby przy pomocy środków z PROW ciągnik (40,6 proc. wskazań) lub inną maszynę rolniczą (51,2 proc.).

Większość rolników w Polsce jest zdania, że ich gospodarstwa poradziłyby sobie bez środków pomocowych przeznaczonych na refinansowanie kosztów inwestycyjnych (PROW). 53,6 proc. badanych uważa że rozwój ich gospodarstwa byłby możliwy bez dotacji wspierających inwestycje. 27,6 proc. rolników wyraża taką opinię bezwarunkowo. Kolejne 26 proc. badanych przyznaje, że byłoby to trudne. Choć nadal możliwe.

32,2 proc. badanych rolników deklaruje, że analiza możliwości finansowania komercyjnego, innego niż programy rządowe i unijne, jest dla nich najważniejsza przy podejmowaniu decyzji finansowych dotyczących własnego gospodarstwa rolnego.

Opracował: Samuel Skrzysz
Źródło : Martin & Jacob