Dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw

15 grudnia 2016 roku w trzecim dniu 32 posiedzenia wyższej izby naszego Parlamentu senatorowie przyjęli z 3. poprawkami ustawę o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Nowelizacja ta dostosowuje polskie przepisy do trzech dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Umożliwia ona wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to są ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin. Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych, definicji materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego oraz przepisów w zakresie rejestracji dostawców i odmian. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: Senat RP