Dopłaty wpływają na konta rolników

Po sześciu dniach realizacji płatności bezpośrednich za 2008 r., ARiMR przekazała na konta bankowe 321,4 tys. rolników ponad 1,51 mld zł. Oznacza to, że każdego dnia Agencja dokonuje ponad 50 tys. przelewów bankowych. Tak wysokiego tempa wypłacania dopłat bezpośrednich nie było nigdy wcześniej. Sprawna realizacja tegorocznych dopłat jest możliwa dzięki dobrej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników Agencji.

Jeszcze w grudniu ARiMR planuje wypłacić pieniądze z tego tytułu ponad 850 tys. rolników.

Realizację dopłat bezpośrednich za 2008 r. Agencja rozpoczęła w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca, lecz wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia rolnikowi potrącany był 1% z należnych dopłat obszarowych.

opr. Wrp.pl