Dopłaty w ramach nowego PROW ruszają!

Już w marcu zaplanowane jest uruchomienie trzech rodzajów wsparcia w ramach nowego PROW na lata 2014-2020. Przedstawiamy harmonogram kolejnych działań wsparcia rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.

Część programów wsparcia zostało już rozplanowanych, jednak niektóre wciąż jeszcze są uzależione od decyzji niektórych instytucji. Przedstawiamy Państwu poniżej te z nich, których terminy sa już pewne.

Na rozwój gospodarstw rolnych przewidziano kolejno: "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" oraz "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych lub „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" już w marcu br., w czerwcu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", a w sierpniu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych". W przypadku ostatniego działania, termin uzależniony jest od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Aby wzmocnić przedsiębiorczość, w lipcu ronicy będą mogli składać wnioski o dopłaty na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników w ramach „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych”. Jesienią ruszą kolejne działania: w październiku "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", a w listopadzie "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". W przypadku tego ostatniego, jeśli Komisja Europejska zaakceptuje zmiany do PROW, nabór wniosków obejmie również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa: mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz zbóż.

Na rozwój terytorialny w PROW 2014-2020 przewidziano w tym roku również szereg działań. W marcu przewidziano nabór wniosków na "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", z kolei w czerwcu rolnicy będą mogli starać się o "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", a w licpu "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury". Na sierpień zaplanowano nabór na "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

W ramach transferu wiedzy i innowacji przewidziano trzy działania w listopadzie br.: „Transfer wiedzy i działalność informacyjna", „Wsparcie korzystania z usług doradczych", „Wsparcie dla szkolenia doradców" oraz "Współpraca".

Rolnicy mają możliwość również skorzystania z pomocy na polepszenie jakości produkcji w ramach "Wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" w czerwcu i "Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości" w grudniu 2016 roku.

Renata Struzik, źródło: MRiRW