Dopłaty otrzymało 45% rolników

Z najświeższych danych jakie przekazała redakcji WRP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynika, że około 45% tj. 668 879 rolników wnioskujących o dopłaty bezpośrednie otrzymało już pieniądze. N

Oznacza to, że na konta producentów rolnych w całym kraju przelano łącznie ok. 2,4 mln złotych. W trakcie realizacji kolejnych przelewów na osobiste rachunki rolników jest obecnie kwota ponad 975 mln złotych. Agencja ma ustawowy czas na realizację wszystkich przelewów do 30 czerwca br.


Opr. MS