Dopłaty nie dla wszystkich

Nie sprawdziły się do końca zapowiedzi dotyczące dopłat do roślin energetycznych. N

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w roku 2006 nie będą przyznawane dopłaty do upraw miskanta olbrzymiego (pot. Trawa słoniowa) oraz ślazowca pensylwańskiego (pot. Malwa pensylwańska). W 2006 roku z dopłat z tytułu prowadzenia plantacja roślin energetycznych będą mogli skorzystać tylko hodowcy wierzby energetycznej (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.). Wnioski o dopłaty można już składać, termin mija 15 maja br. Wysokość dopłat będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej powierzchni plantacji wierzby lub róży bezkońcowej wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takich plantacji. Stawka nie jest jeszcze znana, określi ją rozporządzenie rady ministrów.

Opr. MS