Dopłaty na razie zgodnie z planem

Do 10 grudnia, po ośmiu dniach realizacji płatności bezpośrednich za 2008 r., ARiMR przekazała na konta bankowe rolników blisko 2 mld zł. Dopłaty te wypłacono ponad 428 tys. rolników. Agencja ma czas na wypłatę wszystkich środków do końca czerwca 2009 roku.

Każdego dnia pieniądze z tego tytułu przelewane są na rachunki bankowe ponad 50 tys. rolników. Jeszcze w grudniu ARiMR planuje wypłacić pieniądze z tego tytułu ponad 850 tys. rolników.

Realizację dopłat bezpośrednich za 2008 r. Agencja rozpoczęła w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł.

Opr. MS/Wrp.pl