Dopłaty na półmetku

Do 18 grudnia ARiMR przekazała na konta bankowe rolników prawie 3,5 mld zł. Dopłaty te wypłacono blisko 753 tys. rolników, czyli ponad połowie uprawnionych. W czwartek Agencja przelała pieniądze na rachunki bankowe blisko 50 tys. rolników.

Do końca grudnia Agencja planuje przekazać te dopłaty około 850 tys. rolników.

Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca, lecz wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia rolnikowi potrącany był 1% z należnych dopłat obszarowych.

opr. Wrp.pl