Dopłaty do materiału siewnego

Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  • 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
  • 111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych,
  • 347,00 zł – w przypadku ziemniaków.
    Źródło: ARR