Dopłaty już na kontach bankowych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 28 kwietnia  przekazała na konta bankowe rolników14,9 mld zł w ramach płatności obszarowych za 2016 r. Pieniądze otrzymało 1,24 mln rolników, co oznacza, że dopłaty otrzymało 95 procent uprawnionych.

– Wszystkie decyzje o przyznaniu poszczególnych dopłat zostaną wydane najpóźniej do 20 czerwca 2017 r. Umożliwi to realizację płatności w określonym w unijnym prawie terminie, czyli do końca czerwca br. Maksymalna łączna kwota na wypłatę płatności obszarowych za 2016 r. wynosi prawie 17,5 mld zł – informuje Biuro Prasowe AR i MR

Źródło: ARiMR

Opracował: Samuel Skrzysz