Dopłaty “energetyczne” nie tylko do zbóż i rzepaku

Od 2008r. rolnicy uprawiający rośliny do wykorzystania na cele energetyczne we własnych gospodarstwach będą uprawnieni do dopłaty w wysokości 45 euro/ha również do innych roślin niż zboża i rzepak, które to rośliny były uprawnione do dopłat w 2007r – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

W dniu 18 lipca br. Komisja Europejska zmieniła m.in. na wniosek Polski, zgłaszany na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego Płatności Bezpośrednich, przepisy umożliwiające Państwom Członkowskim ustalanie listy roślin uprawnionych do płatności do roślin energetycznych.

Dotychczas zgodnie z art. 146 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004r. ( Dz.U. L. 345 z 20 11. 2004) państwo członkowskie mogło zezwolić rolnikom na wykorzystanie uprawianych w gospodarstwach zbóż i rzepaku na ogrzewanie ich gospodarstw rolnych lub na produkcję w gospodarstwie energii lub biopaliw oraz wykorzystania surowców rolnych na przetworzenie w biogaz z dopłatą przysługującą do uprawy roślin energetycznych.

Obecnie od decyzji danego państwa członkowskiego zależy czy ta powyższa lista roślin przetwarzanych na cele energetyczne będzie rozszerzona o inne rośliny np. miskant, wierzba czy konopie na ogrzewanie gospodarstw.

źródło: MRiRW
opr. MS,wrp.pl