W planach dopłaty do wymieszania obornika z glebą do 12 godzin od aplikacji. Jaka stawka?

fot. Joskin

Plan strategiczny do nowej wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 przewiduje m.in. dopłaty do wymieszania obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji.

Ekoschemat Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji przewidziany jest dla terytorium całego kraju i ma na celu m.in. przyczynienie się do łagodzenia zmian klimatu m.in. poprzez ograniczenie stosowania środków chemicznych i zmniejszenie emisji amoniaku do atmosfery.

– Ograniczenie emisji amoniaku na etapie stosowania obornika na gruntach ornych można
osiągnąć poprzez doskonalenie metod aplikacji nawozów naturalnych np. poprzez orkę lub
płytką uprawę, niemniej jednak za najbardziej efektywną strategię ograniczania emisji
amoniaku ze stosowania obornika uważa się skrócenie czasu jego pozostawienia na
powierzchni pola. Wynika to z faktu, że większość amoniaku jest uwalniana z obornika
w ciągu kilku godzin po rozrzuceniu na powierzchni ziem – czytamy w projekcie planu strategicznego do WPR.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin od aplikacji ograniczy emisję amoniaku, a jednocześnie będzie możliwe do spełnienia ze względów organizacyjnych. Samo wykonanie tej czynności ma być zgłaszane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego poprzez udostępnianą przez ARiMR aplikację.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany będzie ww. schemat, ma wynosić 428 zł/ha, jednak z zastrzeżeniem, że może być niższa, jeżeli zainteresowanie nim będzie wyższe od zakładanego. Czy jednak plan i jego poszczególne punkty zostaną przyjęte? O tym się dopiero przekonamy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności