Dopłaty do roślin energetycznych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz pierwszy w tym roku będzie przyznawała na unijnych zasadach dopłaty do roślin uprawianych na cele energetyczne. O przyznanie takiej dopłaty (może ona wynieść maksymalnie 45 euro/ha) rolnik może wystąpić podając we Wniosku o płatności do gruntów rolnych i płatność cukrową za 2007 r.” nazwę rośliny, której plon przeznaczy na cele energetyczne oraz obszar jej uprawy.”

Do wniosku trzeba dołączyć umowę zawartą z firmą, która zajmuje się skupem lub przerobem rolniczych surowców na biopaliwa, biogaz, energię elektryczną bądź inne paliwa. W przypadku wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie, rolnik zobowiązany jest do przekazania właściwemu oddziałowi terenowemu Agencji Rynku Rolnego kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie. ARR prowadzi rejestr podmiotów skupujących oraz pierwszych przetwórców roślin, w tym przetwórców surowców energetycznych (lista zatwierdzonych podmiotów zostanie ogłoszona przez ARR do 15 kwietnia 2007r.).

Lista roślin, które można uprawiać na cele energetyczne jest długa. Dopłaty do produkcji roślin energetycznych można uzyskać na rośliny, które będą przeznaczone do wytworzenia produktów energetycznych. Dopłaty będą przysługiwały nawet na zagajniki drzew, o ile te będą wykorzystywane do produkcji energii.

Unijne wsparcie finansowe do roślin energetycznych jest dodatkową dopłatą. Do powierzchni, na której prowadzona jest uprawa rośliny energetycznej, przysługuje również jednolita płatność obszarowa lub krajowe uzupełniające płatności do gruntów rolnych, jeżeli zostaną spełnione warunki do ich przyznania (np. gdy rolnik uprawia żyto na cele energetyczne i sprzedaje je z przeznaczeniem do produkcji biopaliw, to uzyska do hektara powierzchni uprawy jednolitą płatność obszarową wraz z uzupełniającą płatnością obszarową do zboża oraz dodatkową płatność do roślin energetycznych).

Od roku 2007 r. nie będzie przyznawane wsparcie krajowe z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych zasadach, ponieważ te rośliny również objęte są wspólnotowym systemem pomocy do uprawy roślin energetycznych.

Radosław Iwański
p.o. rzecznik prasowy ARiMR