Dopłaty do prywatnego przechowywania serów

Komisja Europejska wprowadziła tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów. Jakie są stawki dopłat?

Mechanizmem dopłat do prywatnego przechowywania objęte są sery oznaczane kodem CN 0406, z wyjątkiem serów, które nie nadają się do dalszego przechowywania po okresie dojrzewania. Jak można przeczytać w wiadomościach FAMMU/FAPA, maksymalna ilość produktu przypadająca na państwo członkowskie oraz objęta tymczasowym systemem jest określona w załączniku rozporządzenia, przy czym dla całej Unii Europejskiej jest to 100 tys. ton, a na Polskę przypada 7,859 tys. ton. Większe ilości przypadły w udziale Niemcom (23,626 tys. ton), Francji (20,83 tys. ton), Włochom (12,015 tys. ton) i Holandii (8,156 tys. ton). 
 
Produkty, które mają być objęte systemem omawianych dopłat, muszą spełnić konkretne wymagania: 
  • każda partia serów musi ważyć co najmniej 0,5 tony; 
  • musi posiadać trwałe oznaczenie przedsiębiorstwa, w którym ser został wytworzony oraz datę produkcji; 
  • ser musi być opatrzony datą przyjęcia do magazynu; 
  • ser nie był przedmiotem wcześniejszej umowy o przechowywanie podlegające dopłatom; 
  • ser jest przechowywany w państwie członkowskim, w którym jest produkowany. 
Okres przechowywania objętego umową rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania przez właściwe organy informacji, a kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. 
 
Dopłaty przysługują na okres od 60 do 210 dni przechowywania objętego umową. Stawki dopłat wynoszą:
  • 15,57 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,
  • 0,40 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA