Dopłaty do owoców miękkich

Do 5 września br. plantatorzy truskawek i malin dostarczyli do biur powiatowych ARiMR ponad 31,7 tys. kopii umów na przetwórstwo owoców miękkich. Oznacza to, że rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności do owoców miękkich, skorzystali z uchwalonej w sierpniu br. nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw. Nowelizacja ustawy wydłużyła z 31 lipca do 15 września br. termin dostarczenia do ARiMR kopii umów zawartych (z zatwierdzonymi przez ARiMR) podmiotami przetwarzającymi owoce.

Umowy na przetwórstwo dostarczone zostały już przez ponad 86% rolników ubiegających się o dopłaty do owoców miękkich. Złożyli je już wszyscy rolnicy z województw małopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W skali kraju o dopłaty do owoców miękkich, które są przyznawane po raz pierwszy w tym roku, ubiega się ponad 36,6 tys. rolników. Najwięcej wniosków o takie dopłaty złożono w województwach lubelskim – ponad 17,5 tys., mazowieckim – ponad 6,7 tys. i świętokrzyskim ponad 5 tys.

Brak nowelizacji wspomnianej wyżej ustawy mógłby sprawić, że nawet połowa plantatorów, którzy złożyli wnioski, nie otrzymałaby płatności do owoców miękkich. Do połowy lipca br., z obowiązku tego zdążyło wywiązać się tylko 15 tys. plantatorów owoców miękkich. Zaniepokojeni tym posłowie wystąpili z inicjatywą znowelizowania ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw i przedłużyli termin dostarczania kopii umów na przetwórstwo.

za ARiMR MS/Wrp.pl
foto: WRP