Dopłaty do owoców miękkich tylko z umową o przetwórstwo

ARiMR przypomina rolnikom, którzy ubiegają się o “przejściową” płatność do owoców miękkich, iż do 31 lipca 2008 r. powinni dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR kopię umowy o przetwórstwo”. N”

Jeśli rolnik jest członkiem uznanej organizacji producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw, przetwarzającej maliny i truskawki, powinien dostarczyć do biura powiatowego dokument zatytułowany Zobowiązanie do dostarczenia”.

Umowa na przetwórstwo musi być zawarta między:
rolnikiem, a zatwierdzonym przez ARiMR przetwórcą owoców miękkich lub
reprezentującą rolnika uznaną organizacją producentów owoców i warzyw bądź wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, a zatwierdzonym przez ARiMR przetwórcą owoców miękkich lub
zatwierdzonego przez ARiMR skupującego owoce miękkie, który reprezentuje rolnika, a zatwierdzonym przetwórcą owoców miękkich.

Umowa lub “Zobowiązanie do dostarczenia” musi zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwiska i adresy stron umowy, dane rolników, odpowiednie gatunki (maliny lub truskawki) oraz powierzchnie zajęte pod każdą z tych roślin, numer identyfikacyjny rolnika ubiegającego się o przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich (nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności). W przypadku umów o przetwórstwo, zawartych między rolnikiem a zatwierdzonym przetwórcą umowa powinna zawierać również zobowiązanie rolnika do dostarczenia przetwórcy całkowitej ilości zebranych owoców.

Jeśli złożona w biurze powiatowym umowa lub “zobowiązanie do dostarczenia” nie będą zawierały wymaganych informacji, brakujące dane mogą być przez rolnika uzupełnione tylko do 31 lipca 2008 roku.

źródło: ARiMR
foto: Wrp.pl