Dopłaty do owiec

Podobnie jak w PROW 2004-06 tak i w nowym programie na lata 2007-13, hodowcy owiec będą mogli skorzystać z dopłat w ramach programu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Za każdą sztukę będzie można otrzymać 320 zł dopłaty rocznie.”

Dopłatami objęte będą następujące gatunki zwierząt: wrzosówka, świniarka, olkuska, polskie owce górskie odmiany barwnej, merynos barwny, owce uhruskie, wielkopolskie, żelaźnieńskie, korideli kamienieckie, pomorskie, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie. Minimalna liczba zwierząt tej samej rasy wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych wynosi 5 matek owiec rasy olkuskiej, lub 10 matek w przypadku pozostałych ras. W ramach PROW 2007-13 zwiększa się także kwota dopłat do owiec w ramach w/w programu, która wynosić będzie 320 zł za sztukę rocznie, a nie jak było dotychczas 310 zł.
Aby skorzystać z dotacji, przede wszystkim trzeba posiadać zwierzę oraz prowadzić działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Niezbędna będzie też wizyta w Instytucie Zootechniki w Krakowie, która koordynuje działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych. Następnie trzeba zgłosić się do doradcy rolno – środowiskowego w celu przygotowania planu i zadań, które wykonywane będą przez 5 lat. Na końcu należy złożyć wniosek o przystąpienie do takiego działania w miejscowym biurze ARiMR. Będzie to możliwie od 15 marca 2008 roku.

MS
Wrp.pl