Dopłaty do materiału siewnego zbóż ozimych

W dniu 1 grudnia br. Agencja Rynku Rolnego rozpocznie kolejny nabór wniosków o dopłaty do zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny bądź kwalifikowany zbóż ozimych wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.. Wnioski będą przyjmowane do 15 lutego 2009 r. N

O dopłatę może starać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o pow. nie mniejszej niż 1 ha i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny bądź kwalifikowany. Trzeba pamiętać, że ma to być materiał zakupiony od podmiotu uprawnionego do jego obrotu. Szczególną uwagę, przy zakupie nasion, należy zwrócić na treść otrzymanej faktury (bądź dokumentu wydania z magazynu).

To bardzo ważne, gdyż zdarzało się, rolnicy często dają się nabrać pokątnym handlarzom nasionami i są przekonani, że kupili kwalifikowane nasiona. Spieszą później do ARR po dopłatę i są zaskoczeni odrzuceniem faktury zakupu, bo jest nieprawidłowa lub dokumentuje sprzedaż zboża paszowego.” – powiedział redakcji Paweł Kochański z Agencji Nasiennej.

Aby uniknąć takich kłopotów, faktura musi zawierać datę sprzedaży lub wydania z magazynu siewnego, nazwę gatunku i jego odmianę, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału oraz nr partii towaru. Faktury powinny pochodzić z okresu od dnia 1 lipca do 30 listopada danego lub poprzedniego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zużycie materiału do siewu w przypadku nasion ozimin. Ponadto materiał siewny powinien posiadać etykietę nasienną, a kupujący powinien zażądać od sprzedającego okazania dokumentów PIORIN, że jest uprawniony do obrotu materiałem siewnym.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:


100 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych

160 zł w przypadku roślin strączkowych

500 zł w przypadku ziemniaków

W późniejszym terminie tj. od od 15 kwietnia do 15 czerwca br., na podobnych zasadach odbędzie się nabór wniosków o dopłaty do zużytego do siewu materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych i sadzeniaków ziemniaka.

Warto zaznaczyć, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach tej pomocy, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat obrotowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 EUR, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W tym roku wnioski o dopłaty do materiału siewnego złożyło ponad 48 tysięcy rolników.

Szczegółowe warunki otrzymania dopłat znajdują się na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl Uruchomiono także specjalny Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR: (022) 661-72-72. Pod tym numerem specjaliści wyjaśniają każde wątpliwości związane z działaniami obsługiwanymi przez Agencję.

Marcin Simiński
Wiadomości Rolnicze Polska
napisz do autora: redakcja@wrp.pl