Dopłaty do materiału siewnego – wnioski od 15 stycznia 2010r.

Wzorem lat ubiegłych producenci rolni również w roku 2010 będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty rozpocznie się 15 stycznia br. – informuje Agencja Rynku Rolnego, która obsługuje ten program.

Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat do zużytego materiału siewnego od 2007 roku. Dopłaty te przede wszystkim obejmują dopłaty mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz w latach 2007 i 2009 dopłaty dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Głównym celem udzielania takich dopłat jest zahamowanie malejącego wykorzystania do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego w uprawach polowych.

W latach 2007-2009 ARR wypłaciła producentom rolnym kwotę 146448 tys. zł. do powierzchni 1 424,4 tys. ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Od roku 2007 do ARR wpłynęło 116 316 wniosków o przyznanie dopłaty. Największą liczbę wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany złożono do OT ARR w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu i Warszawie. Szczegółowe warunki uzyskania dopłat dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w zakładce Rynki rolne.