Dopłaty do materiału siewnego również do nasion kukurydzy i rzepaku

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego postuluje o rozszerzenie listy gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Zdaniem rolników z łódzkiego niezbędne jest poszerzenie wskazanej listy o nasiona kukurydzy i rzepaku.

– Uprawy kukurydzy i rzepaku zajmują istotną pozycję w strukturze zasiewów w woj. łódzkim. W dodatku można zauważyć, że kukurydza staje się alternatywą dla siewu zbóż jarych, bowiem roślina ta lepiej znosi przejściowe niedobory wody oraz w zależności od odmiany – może być również wysiewana na glebach lżejszych. W dodatku, w przypadku obydwu upraw – rolnicy w 100% stosują kwalifikowany materiał siewny, co tym bardziej rodzi konieczność objęcia wsparciem w postaci dopłat do materiału siewnego – uzasadnia swój wniosek IRWŁ.

Źródło: IRWŁ

Opracował: Krzesimir Drozd