Dopłaty do materiału siewnego

W dniu 20 sierpnia br., oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego zakończą przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, dla producentów, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną suszą – przypomina ARR.

Termin jest ostateczny. Dla wniosków złożonych po jego upływie będą wydawane decyzje o odmowie przyznania dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww. dopłat dostępne są w Warunkach uzyskania dopłaty…” umieszczonych na stronie internetowej Agencji.