Dopłaty do materiału siewnego

Oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego, rozpatrywanych w dwóch kategoriach i dwóch terminach.

Od 20 lipca do 20 sierpnia 2009 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą oraz zakupili i zużyli w terminie od 15 lipca 2008 r. do 15 czerwca 2009 r. do siewu lub sadzenia materiał siewny zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych i ziemniaka.

Od 18 lipca do 16 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczącej materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 14 lipca 2009 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww. dopłat dostępne są w Warunkach uzyskania dopłaty…” umieszczonych na stronie internetowej ARR.