Dopłaty do kukurydzy

Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie zwróciła się do resortu rolnictwa wnioskiem o uzupełnienie o kukurydzę wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Jak podkreśla KRIR, wśród wszystkich roślin produkcji polowej, w uprawie kukurydzy dokonał się w największy postęp. Kukurydza jest dziś szeroko uprawiana na terenie całej Polski, nie tylko na kiszonkę, ale także na ziarno.

Plony kukurydzy ziarnowej są blisko dwukrotnie większe niż średnie plony zbóż. Uprawianą w kraju kukurydzę stanowią przede wszystkim odmiany mieszańcowe – heterozyjne, których materiał siewny powinien być co roku wymieniany, aby w pełni wykorzystać cechy danej odmiany. Dlatego też zdaniem izb  należałoby wprowadzić dopłaty do tego gatunku.

Źródło: KRIR